Jesteś tutaj:
moje konto luxmed
EN
Jesteś tutaj:  Dla Pacjenta » Badania i zabiegi » Laboratorium » Pełna Lista Badań » Hematologia
Dostosuj czcionkę: A A A

Morfologia +retikulocyty+roz. manualny

Inna nazwa badania: fbc,Hb,HGB,Ht,HCT,WBC,RBC,Ret., rozmaz ręczny , Schilling, morfologia 5 diff.

Materiał: krew pełna (EDTA)

Cena badania: 19 PLN

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru od godz.18.00 tego samego dnia

  • Sposób przygotowania pacjenta:

    Pacjent nie musi być na czczo.

  • Znaczenie badania:

    Morfologia krwi obwodowej polega na jakościowej i ilościowej ocenie elementów morfotycznych krwi i obejmuje: - ustalenie liczby elementów morfotycznych, tj.:krwinek czerwonych ( erytrocytów), krwinek białych ( leukocytów) i płytek krwi (trombocytów) - obliczenie wartości wskaźników barwnych Do układu czerwonokrwinkowego zaliczamy: - RBC - liczba krwinek czerwonych (erytrocytów). Erytrocyty dzięki zawartej w nich hemoglobinie sa nośnikami tlenu. Zwiększone ilości RBC określa się mianem nadkrwistości ( czerwienica, erytrocytoza,poliglobulia) a zmniejszone mianem niedokrwistości , czyli anemii. - HGB - stężenie hemoglobiny - HCT - hematokryt czyli stosunek objętości krwinek czerwonych do osocza. Jest ważnym parametrem , od którego zależy lepkość krwi. - MCV - średnia objętość krwinki czerwonej. W zależności od wartości MPV krwinki czerwone dzielimy na : mikrocytarne( MCV poniżej normy), normocytarne(MCV w normie) i makrocytarne (MCV powyżej normy).Wielkość krwinki daje nam informację o przyczynach niedokrwistości. - MCH - średnia waga hemoglobiny w krwince - MCHC - średnie stężenie hemoglobiny w krwince - RWD - miara zróżnicowania wielkości erytrocytów - RET - liczba retykulocytów. Retikulocyty są to prekursory krwinek czerwonych krążące we krwi krócej niż 48 godzin. Liczba retikulocytów jest miarą aktywności szpiku kostnego. Wartość retikulocytów ma znaczenie w ocenie erytropoezy przy niedokrwistościach i kontroli leczenia preparatami żelaza. Wartości nieprawidłowe retikulocytów występują przy : przewlekłym, wzmozonym tworzeniu krwinek przez szpik, niedokrwistości (anemii) spowodowanej niszczeniem krwinek. W badaniu określane jest 7 parametrów retikulocytarnych: Ret.(%) względna i Ret (#) bezwzględna liczba retikulocytów,IRF-frakcja niedojrzałych retikulocytów z podziałem na udział i stopień ich dojrzałości tj.H-R% (retikulocyty o wysokiej zawartości RNA), M-R% (retikulocyty o średniej zawartości RNA), L-R% (retikulocyty o niskiej zawartości RNA) oraz RET-He- ekwiwalent hemoglobiny w retikulocycie. Do układu białokrwinkowego należy - WBC- całkowita liczba krwinek białych (leukocytów). Zadaniem leukocytów jest ochrona organizmu przed drobnoustrojami. Wzrost wartości WBC ,czyli leukocytoza może być spowodowana czynnikami fizjologiczymi ,np.: u noworodków, w przebiegu ciąży i w okresie połogu, po wysiłku fizycznym, w wyniku stresu,bólu,przegrzania organizmu czy nadmiernego ochłodzenia. Spadek wartości WBC to leukopenia, której przyczyną mogą być :zakażenia wirusowe (grypa,odra,różyczka,ospa wietrzna), ciężkie zakażenia bakteryjne( gruźlica,dury),układowe choroby tkanki łącznej (tzw. kolagenozy), niedobór witaminy B12,niedobór kwasu foliowego,uszkodzenia szpiku kostnego przez leki. W warunkach prawidłowych rozróżniamy 5 rodzajów krwinek białych,,podawanych jako tzw. rozszerzony wzór krwi czyli liczbę każdego rodzaju krwinek w jednostce objętości, tj.: - granulocyty obojętnochłonne ( neutrofile) - granulocyty kwasochłonne ( eozynofile) - granulocyty zasadochłonne ( bazofile) - limfocyty - monocyty. Rozmaz krwi może być podany w % - jest to tzw. "ręczny " rozmaz krwi ( rozmaz Schillinga) Do układu płytkotwórczego należą: - PLT-ilość płytek krwi - PCT - płytkokryt - MPV -średnia objętość płytek krwi - -PDV - wskaźnik anizocytozy płytek krwi,tzn. jaki % płytek odbiega pod względem objętości od przeciętnej - PLCR - odsetek płytek du

  • Opracowanie i przygotowanie materiału:

    Krew pobieramy na EDTAK2 ( wersenian). Materiałem zalecanym do badania jest krew żylna. Krew włośniczkowa nie jest zalecana z uwagi na błąd rozcieńczenia płynem tkankowym , wynikajacy z nakłucia tkanki w czasie pobrania.Nie wykonujemy badania ,,na ciepło". W celu wykluczenia rzekomej małopłytkowości wersenianozależnej materiał należy pobrać na cytrynian.

info luxmedBadanie wykonujemy bez wcześniejszej rezerwacji.
Znajdź najbliższy punkt pobrań »